هوش سیال و هوش کریستالی

هوش سیال و هوش کریستالی

6363_CkDV1cg9.jpg


ریموند کتل نخستین کسی بود که هوش عمومی را به دو مولفه هوش سیال (Gf) و هوش کریستالی (Gc) تقسیم کرد.

هوش سیال به توانایی مواجهه با مسائل جدید و تجربه نشده است. این مسائل ممکن است در حوزه منطق و فلسفه و استدلال و معما و ... باشند.

هوش کریستالی نوع دیگری از هوش است که هدف آن سنجش توانایی انسانها در بکارگیری دانش های قبلی است. زمانی که از دانش ریاضی قبلی خود برای حل یک مسئله ریاضی جدید استفاده میکنید، یا تلاش میکنید با استفاده از جواب معمایی که دیروز شنیده اید، یک معمای مشابه را حل کنید، در حال استفاده از هوش کریستالی خود هستید.

تحقیقات نشان داده که این دو هوش از یک جنس نیستند. به عبارت دیگر ممکن است کسانی هوش کریستالی خیلی بالایی داشته باشند اما هوش سیال آنها کم باشد. عکس این ترکیب نیز صادق است.

دانشمندان بیش از یک دهه است که میکوشند با استفاده از تمرینها و ابزارهای مختلف به نتیجه برسند که برای تقویت هر یک از این دو نوع هوش چه می توان کرد. و اساساً آیا هر دو نوع هوش قابل تقویت است؟


/ 0 نظر / 7 بازدید