این پست درباره شماست ...


1) آیا خود را مهمتر از بقیه اطرافیان میدانید؟ موفقیتهای خود را مهمتر و بزرگتر از اطرافیان میدانید؟ آیا وقتی در مورد شغل و موفقیت شغلی و وضعیت خانوادگی و ... صحبت میکنید، تصویری ارائه میدهید که خودتان در مرکز آن هستید و بقیه به سختی مشاهده میشوند؟ همیشه از اینکه دیگران به اندازه کافی به شما کمک نمیکنند و نمیتوانند پا به پای شما بیایند گله دارید؟ 


2) آیا در دنیای رویاهای خود زندگی میکنید و با به یادآوردن اینکه چقدر موفقید و به چه دستاوردهای بزرگی دست یافته اید و چقدر از اطرافیان خود بیشتر میدانید و بیشتر میفهمید و ... لذت می برید؟


3) خود را انسانی خاص میدانید که دیگران باید شما را در کنار بزرگان جامعه قرار داده و با آنها مقایسه کنند (از نظر مالی، تحصیلی، موفقیت، نوشته ها، دغدغه ها و ...)؟


4) همیشه علاقه دارید مورد تحسین قرار بگیرید؟ اگر به اندازه کافی در یک مهمانی مورد توجه و تحسین قرار نگیرید، آزار میبینید و ترجیح میدهید مهمانی را زودتر ترک کنید؟


5) ترجیح میدهید خواست شما مورد اولویت قرار بگیرد؟ برای مسافرت آخر هفته، انتخاب فیلم مناسب برای دیدن در سینما، انتخاب هدیه تولد و ... همیشه احساس میکنید که شما معقول ترین پیشنهاد را میدهید و بقیه باید این را درک کنند؟


6) از دیگران برای رسیدن به اهداف خودتان استفاده میکنید؟


7) حس دیگران را به درستی درک نمیکنید و همیشه بعداً متوجه میشوید که برخی از حرفها یا رفتارهای شما موجب دلگیری، ناامیدی یا عصبانیت دیگران شده است؟


8) «حسادت» در زندگی شما نقشی کلیدی دارد؟ بسیاری از اوقات احساس میکنید که مورد حسادت دیگرانید؟ و بسیاری از اوقات نیز خود به دیگران حسادت میکنید؟

9) دیگران شما را متکبر و خود بزرگ بین میدانند؟

اگر از میان پرسشهای فوق پاسخ شما به 5 مورد آنها یا بیشتر مثبت است، شما بر اساس طبقه بندی DSM-IV به بیماری نارسیسیزم مبتلا هستید.

نارسیس شخصیت خوشروی کهن داستانهای یونانی است که هنگام دیدن تصویر خود در آب، عاشق خود شد و آنقدر کنار آب ماند تا مرد.

وقتی مرد تمام انسانها و جانوران و گیاهان اطراف، بر از دست دادن او اشک ریختند. همه کسانی که نارسیس یک عمر، سر از آیینه آب برنداشت تا عشق و محبت آنها را ببیند.


/ 0 نظر / 10 بازدید